Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2022 (25. týždeň)

V25. týždni (ku dňu 23. 6. 2022) boli do prevádzky uvedené ďalšie umelé a prírodné kúpaliská. Regionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) pokračovali v kontrolách pripravenosti a odberoch vzoriek na kúpaliskách, ktorých prevádzkovatelia požiadali o začiatok prevádzky a v monitorovaní kvality vody na kúpanie na prírodných vodných plochách, ktoré majú neorganizovanú rekreáciu a sú bez prevádzkovateľa.

PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ A PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY
V 25. týždni bola na základe ostatných odberov vzoriek vyhovujúca kvalita vody na kúpanie na 5 prírodných kúpaliskách (ďalej len „PK“) a nasledujúcich prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou:

KRAJPRÍRODNÉ KÚPALISKÁ(s organizovanou rekreáciou)PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY
(s neorganizovanou rekreáciou)
BASlnečné jazeráKuchajda, Vajnorské jazero, Veľký Draždiak, Rusovce – Candell, Čunovo, Hlboké jazero, Ivanka pri Dunaji, Nové Košariská
TT
TNVN Brezová pod Bradlom, VN Stará Myjava, VN Dubník I.
NRAPÁLI – mŕtve rameno Váhu Komárno, štrkoviskové jazero Kava, TONA Šurany, VN Duchonka
ZAVD Orava – ATC JAMI, VD Orava – ATC Slanica, VD Orava – Nábrežie – Námestovo, VD Orava – ATC Prístav, VD Orava – ATC Stará Hora
BBTeplý Vrch – Pláž ORMET, Zelená voda – Kurinec, Plážové kúpalisko – jazero v Banskej BystriciPočúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, Veľké Richnavské jazero, Vindšachtské jazero, Dolno Hodrušské jazero
POVeľká Domaša – TíšavaVeľká Domaša – Valkov, Veľká Domaša – Holčíkovce, Veľká Domaša – Poľany, Veľká Domaša – Dobrá, Veľká Domaša – Nová Kelča, Veľká Domaša – polostrov KRYM, Laborec Humenné
KERužín (Košice), Pod Bukovcom, Turzovské jazero, Jazero Úhorná, Plážové kúpalisko JAZERO v Košiciach
Vysvetlivky: VN – vodná nádrž   ATC – autokemping   VD – vodné dielo  RO – rekreačná oblasť 

Hygienickým požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie nevyhoveli na základe ostatných laboratórnych výsledkov vzorky vody odobrané na troch odberných miestach VN Ružín v okrese Gelnica (SKI, Chaty a prítoky); výsledky laboratórnych analýz preukázali prekročenie medznej hodnoty (ďalej len „MH“) biologického ukazovateľa chlorofyl-a.

Na základe ostatných odberov vzoriek vôd na kúpanie bol zistený zvýšený dusík na Hlbokom jazere a odporúčanú hodnotu nespĺňal ukazovateľ farba na lokalitách Plavecký Štvrtok a Malé Leváre; voda na kúpanie v ostatných, zdravotne významných ukazovateľoch bola vyhovujúca. Znížená priehľadnosť bola zistená na Lipovine – Bátovce, pričom odporúčanú hodnotu nespĺňal aj ukazovateľ farba. Farba a celkový dusík patria medzi zdravotne nevýznamné ukazovatele a sú vyšetrované nad rámec povinných ukazovateľov.

Výsledky odberov vzoriek vôd, ktoré pokračovali v priebehu 25. týždňa z prírodných vodných plôch (s neorganizovanou rekreáciou): Zelená voda – Nové Mesto nad Váhom, Štrkovisko Horná Streda, Lipovina – Bátovce, Šulianske jazero, Vinianske jazero, Zemplínska šírava – Medvedia hora, Zemplínska šírava – Kamenec, Zemplínska šírava – Paľkov, Zemplínska šírava – Biela hora, Zemplínska šírava – Hôrka, Štrkovisko Sekule, RO Gazarka Šaštín Stráže, Štrkovisko Gbely Adamov, nie sú zatiaľ k dispozícií.

V 26. týždni sú plánované odbery na: VN Prusy, VD Kráľová, Kaskády, Bagrovisko Tomášikovo, Bagrovisko Čierna voda, Šintavské bane, Krpáčovo – jazero, Palcmanská Maša; v júli budú odobraté vzorky vôd aj z ďalších prírodných vodných plôch: Belianske jazero, Klinger, Evičkino jazero, Kopanice, Tajch, VD Žilina.

Dňa 24.6.2022 je plánovaný začiatok prevádzky na prírodnom kúpalisku Liptovská Mara – Liptovský Trnovec a dňa 25.6.2022 na prírodných kúpaliskách Zlaté Piesky a Drieňok.

Počas KS 2022 nebude na kúpanie využívaná VNRužiná z dôvodu napúšťania vodnej nádrže.

UMELÉ KÚPALISKÁ
Povolenie na prevádzku malo na konci 25. týždňa 113 umelých kúpalísk (ďalej len „UK“) a 440 bazénov. Do prevádzky boli v tomto týždni uvedené napr. bazény a kúpaliská: Mestská krytá plaváreň Žilina – vonkajšie bazény, Letné kúpalisko (ďalej len „LK“) Revúca, Mestské kúpalisko Senica, Biobazén Oravský Háj, Brezovica 370, Kúpalisko „KUPKO“ v Dolnej Strehovej, Jazero L. A. v Lackovciach, NOVOLANDIA Lučenec – Rapovce, AVA Thermalpark – termálne kúpalisko (ďalej len „TK“) v Diakovciach, Bazén pri RS Baník pod Radzimom Vyšná Slaná.

Na niektorých otvorených kúpaliskách zatiaľ nie sú v prevádzke všetky bazény, mimo prevádzky sú napr. bazény: detský bazén na kúpalisku Modrá perla vo Veľkých Úľanoch, Letný areál AQUARUTHENIA (II. časť – dojazdový, plavecký, detský bazén a bazén s umelými vlnami) vo Svidníku, bazén Lienkana TK Vrbov, Mayská pyramída v AquaCity Poprad. Mimo prevádzky sú aj 2 bazény v Termál centrum GALANDIA Galanta.

Dňa 24.6.2022 je plánovaný začiatok prevádzky napr. na kúpaliskách: LK Brezová pod Bradlom a UK Sklené Teplice.

Dňa 25.6.2022 je plánovaný začiatok prevádzky napr. na kúpaliskách: Mestské kúpalisko Bytča, LK Makovica v Nižnej Polianke, LK Stropkov.

Vzorky vody na kúpanie boli počas 25. týždňa odobraté v rámci prípravy na KS 2022 z bazénov na kúpaliskách: LK Nemešová, Wellness Santovka, LK Podbrezová, TK Stráňavy, LK Stropkov, Letný areál AQUARUTHENIA (II. časť) vo Svidníku, LK Mesta Vranov nad Topľou; výsledky zatiaľ nie sú k dispozícii.

Kvalita vody vo vírivom bazéne na Verejnom kúpalisku v Poltári nevyhovela kvôli prekročeniu MH v jednom mikrobiologickom ukazovateli, bazén je aktuálne mimo prevádzky z dôvodu vykonania nápravných opatrení a opakovaných odberov vzoriek na kontrolu mikrobiologickej kvality bazénovej vody.

Vybavovanie žiadostí o povolenie prevádzky prebieha stále na kúpaliskách: TK Horné Saliby, LK LETKA, Areál vodných športov – LK v Trebišove, LK AQUA MARIA vo Veľatoch, Obecné kúpalisko v Strelníkoch, IUVENTA v Bratislave, Zbojníčka Rača v Bratislave, Letné kúpalisko Pezinok – Sever, Aquathermal Senec, Apart – Club Zora v Bard. kúpeľoch, Bardejovské kúpele, a. s., Penzión Lagáň v Radave, TK II Štúrovo, LK Hlohovec, LK Dobrá Voda, Kúpalisko Detva, Letný bazén v LSR ZVJS a OO Kováčová, TK Sliač, DRZ Sninské rybníky, Barnova Rika v Zemplínskych Hámroch, UK Červená hviezda v Košiciach, Nekrytý letný bazén SO 02 Kaluža, Zemplínska Šírava, Relaxačné bazény pri Penzióne Juliana v Kaluži, Nekryté LK Sobrance.

Ku koncu 25. týždňa neboli doručené žiadosti o uvedenie do prevádzky od prevádzkovateľov kúpalísk: LK Podskalie, LK Lednické Rovne,LK SUNNY v Martine, Kúpalisko v ŠRZ Drienok, Fajn club v Bratislave, Summer Club – INCHEBA v Bratislave, Biokúpalisko Borovica v Lozorne, Biokúpalisko Tri vody v Malinove, LK na Družstevnej ul. v Bardejove, Biokúpalisko Čľupko v Gaboltove, Hotel Severka v Zákopčí, Penzión KOTVA, Or. Priehrada – Prístav 335, Kúpalisko Neresnica vo Zvolene, Športcentrum EKOMA rekreačno športový areál vo Zvolene, Nekrytý letný bazén SO 03a Paľkov, Zemplínska Šírava, Nekryté LK Malé Raškovce 59, Kúpalisko Bretka.

Počas KS 2022 budú prebiehať rekonštrukcie na LK Čalovec. Prevádzkované nebudú ani LK AQUA – RELAX Lívia v Brezne – Zadných Hálnoch, vonkajší krytý bazén pri Penzióne ČACHOVO v Selcoch, Plážové kúpalisko Bojnice, LK Topoľčany. Kvôli nerentabilnosti je aktuálne mimo prevádzky aj wellness centrum pri Hoteli RING v Orechovej Potôni bazén pri Hoteli Kormorán v Šamoríne kvôli zníženej obsadenosti ubytovacieho zariadenia. Na Kúpalisku pri Kukorelliho chate v Hermanovciach nad Topľou je zakázaná prevádzka pre dlhodobé technické problémy pri úprave vody. Dlhodobo mimo prevádzky sú aj vonkajší bazén pri Hoteli POLIANKA v Hornej Lehote – Krpáčovo, TK Katarína v Kremnici, LK Zlaté Moravce, Veronika v Gemerskej Hôrke, Kúpalisko Vlachovo.

Aktuálne informácie o stave sledovaných prírodných a umelých kúpalísk na Slovensku je možné nájsť na webovej stránke ÚVZ SR www.uvzsr.sk (Najnovšie články a Kúpaliská – Informačný systém o kúpaliskách a kvalite vody na kúpanie) a na stránkach regionálnych úradov verejného zdravotníctva.

Na stránke ÚVZ SR je pre verejnosť k dispozícií Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v Slovenskej republike, ktorý slúži pre zber údajov o zdravotných problémoch v súvislosti s kúpaním. Ak sa chcete do prieskumu zapojiť, kliknite prosím, na tento odkaz.  

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky

Zdroj: UVZSR, TS

Foto: Freepik
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *