Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2022 (27. týždeň)

V 27. týždni (ku dňu 7.7.2022) boli do prevádzky uvedené ďalšie umelé a prírodné kúpaliská. Regionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) pokračovali v kontrolách pripravenosti na kúpaciu sezónu (ďalej len „KS“) a odberoch vzoriek na kúpaliskách, ktorých prevádzkovatelia požiadali o začiatok prevádzky.

V povolených zariadeniach RÚVZ pokračovali vo výkone štátneho zdravotného dozoru (ďalej len „ŠZD“) a realizovali aj kontrolné odbery vzoriek vody na kúpanie. Taktiež pokračovali aj v monitorovaní kvality vody na kúpanie na prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou.

PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ A PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY
V 27. týždni bola na základe ostatných odberov vzoriek vyhovujúca kvalita vody na kúpanie na 11 prírodných kúpaliskách (ďalej len „PK“) a nasledujúcich prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou:

KRAJPRÍRODNÉ KÚPALISKÁ(s organizovanou rekreáciou)PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY
(s neorganizovanou rekreáciou)
BAZlaté piesky, Slnečné jazeráKuchajda, Vajnorské jazero, Veľký Draždiak, Rusovce-Candell, Čunovo, Ivanka pri Dunaji, Nové Košariská
TTRO Kunovská priehrada SobotišteŠulianske jazero, Štrkovisko Sekule, RO Gazarka Šaštín Stráže, Štrkovisko Gbely Adamov
TNVN Prusy, VN Brezová pod Bradlom, VN Stará Myjava, Štrkovisko Horná Streda, Zelená voda – Nové Mesto nad Váhom, VN Dubník I., VN Nitrianske Rudno, VN Kanianka
NRTONA Šurany, VN Duchonka, APÁLI – mŕtve rameno Váhu Komárno, štrkoviskové jazero Kava
ZALiptovská Mara – Liptovský TrnovecVD Orava – ATC JAMI, VD Orava – ATC Slanica, VD Orava – Nábrežie – Námestovo, VD Orava – ATC Prístav, VD Orava – ATC Stará Hora
BBTeplý vrch – Pláž ORMET, Teplý vrch – Pláž Drieňok, Zelená voda – Kurinec, Plážové kúpalisko – jazero v Banskej BystriciPočúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, Veľké Richnavské jazero, Vindšachtské jazero, Dolno Hodrušské jazero
PODelňa, Veľká Domaša – Tíšava, Vodná nádrž Levoča – Žabia cestaVeľká Domaša – Valkov, Veľká Domaša – Holčíkovce, Veľká Domaša – Poľany, Veľká Domaša – Dobrá, Veľká Domaša – Nová Kelča, Veľká Domaša – polostrov KRYM, Laborec Humenné
KETurzovské jazero, Jazero Úhorná, Zemplínska Šírava – Medvedia hora, Zemplínska Šírava – Kamenec, Zemplínska Šírava – Paľkov, Zemplínska Šírava – Biela hora, Zemplínska Šírava – Hôrka, Vinianske jazero, Plážové kúpalisko JAZERO v Košiciach, GEČA, IZRA, Ružín (Košice), Pod Bukovcom, Palcmanská Maša
Vysvetlivky: VN – vodná nádrž   ATC – autokemping   VD – vodné dielo  RO – rekreačná oblasť  

Hygienickým požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie nevyhoveli na základe ostatných laboratórnych výsledkov vzorky vody odobrané na troch odberných miestach VN Ružín v okrese Gelnica (SKI, Chaty a prítoky); výsledky laboratórnych analýz preukázali prekročenie medznej hodnoty (ďalej len „MH“) biologického ukazovateľa chlorofyl-a a tiež zvýšený počet cyanobaktérií. Taktiež, voda nie je vhodná na kúpanie ani na prírodnej vodnej ploche Štrkovisko Čaňa.

Na základe ostatných odberov vzoriek vôd na kúpanie odporúčanú hodnotu nespĺňal ukazovateľ farba na lokalitách Plavecký Štvrtok a Malé Leváre; voda na kúpanie v ostatných, zdravotne významných ukazovateľoch bola vyhovujúca. Znížená priehľadnosť bola zistená na Lipovine – Bátovce, pričom odporúčanú hodnotu nespĺňal aj ukazovateľ farba. Farba patrí medzi zdravotne nevýznamné ukazovatele a je vyšetrovaná nad rámec povinných ukazovateľov.

Výsledky odberov vzoriek vôd, ktoré pokračovali v priebehu 27. týždňa z prírodných vodných plôch (s neorganizovanou rekreáciou): Šulianske jazero, Kuchajda, Veľký Draždiak, Rusovce-Candell, Čunovo, TONA Šurany, Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské jazero, Veľké Richnavské jazero, Vindšachtské jazero, Dolno Hodrušské jazero, Veľká Domaša – Valkov, Jazero Ontário (Biele Brehy), Sučianske jazerá (Sučianske Chorvátsko), Lipovecké jazerá, nie sú zatiaľ k dispozícií.

V 28. týždni sú plánované odbery na: VN Nitrianske Rudno, VN Kanianka, Vajnorské jazero, Malé Leváre, Plavecký Štvrtok, Ivanka pri Dunaji, Nové Košariská, Zelená voda – Nové Mesto nad Váhom, Belianske jazero, Klinger, Evičkino jazero, Kopanice, Tajch, Veľká Domaša – Holčíkovce, Veľká Domaša – Poľany, Veľká Domaša – Dobrá, Veľká Domaša – Nová Kelča, Veľká Domaša – polostrov KRYM, VD Žilina; v júli budú odobraté vzorky vôd aj z ďalších prírodných vodných plôch: Štrkovisko Sekule, RO Gazarka Šaštín Stráže.

Počas KS 2022 nebude na kúpanie využívaná VNRužiná z dôvodu napúšťania vodnej nádrže.

UMELÉ KÚPALISKÁ
Povolenie na prevádzku malo na konci 27. týždňa 158 umelých kúpalísk (ďalej len „UK“)a 546 bazénov. Do prevádzky boli v tomto týždni uvedené napr. bazény a kúpaliská: Letné kúpalisko (ďalej len „LK“) Lipany, AquaCity Poprad, Majerovský kaštieľ v Majerovciach, detský bazén na Kúpalisku Modrá perla vo Veľkých Úľanoch.

Na niektorých otvorených kúpaliskách zatiaľ nie sú v prevádzke všetky bazény, mimo prevádzky sú napr. bazény: detský bazén vzariadení LSR ZVJS a OO Kováčová, bazén Lienka na Termálnom kúpalisku (ďalej len „TK“) Vrbov.

ŠZD spojený s odberom vzoriek bol vykonaný napr. na UK: Plážové kúpalisko v Banskej Bystrici, LK v Podbrezovej, bazény pri Hoteli Therma v Dunajskej Strede, AQUATIC SPHERE – Šamorín, bazén pri RS Baník pod Radzimom Vyšná Slaná. Všetky uvedené kúpaliská boli bez zistených nedostatkov. Drobné nedostatky boli zistené na UK Betty Pension vo Veľkom Mederi; prevádzkovateľ nedostatky odstráni v stanovených termínoch.

LK Púchov bolo z dôvodu nevyhovujúcej kvality bazénovej vody v plaveckom bazéne zatvorené od 1.7.2022. Prevádzkovateľovi bolo nariadené vykonať opatrenia a dňa 6.7.2022 prevádzkovateľ predložil vyhovujúce analýzy z detského a plaveckého bazéna.

Prekročenie mikrobiologických ukazovateľov kvality vody na kúpanie bolo preukázané na základe ostatných odberov napr. v plaveckom bazéne VEGA a vo vnútornom studenom bazéne na TK Chalmová, v detskom bazéne na LK Nitra. Kvalita vody nevyhovela tiež v neplaveckom bazéne č. 2 na LK Pažiť Bánovce nad Bebravou, v detskom bazéne, whirlpool pri neplaveckom bazéne, whirlpool vo VIP a v neplaveckom VIP bazéne na Kúpalisku Zelená Žaba Trenčianske Teplice, v detskom bazéne na LK na Ostrove TrenčínNa kúpaliskách boli nariadené opatrenia a opakovaný odber vzoriek na kontrolu kvality bazénovej vody.

Vzorky vody na kúpanie boli počas 27. týždňa odobraté z bazénov na kúpaliskách: TK Liptovský Ján, Aquafun Demänová rezort v Liptovskom Mikuláši, Bazény Kurinec v Rimavskej Sobote, dva vonkajšie letné bazény pri Hoteli Sitno vo Vyhniach, Plážové kúpalisko Žiar nad Hronom, AVA Thermalpark – TK Diakovce, TK Vieska, SPA a AQUAPARK v Turčianskych Tepliciach a v rámci prípravy na KS 2022 z bazénov na LK Sigord v Kokošovciach; výsledky zatiaľ nie sú k dispozícii.

Dňa 9.7.2022 je plánovaný začiatok prevádzky na LK AQUA MARIA vo Veľatoch.

Vybavovanie žiadostí o povolenie prevádzky prebieha stále na kúpaliskách: Športcentrum EKOMA rekreačno športový areál vo Zvolene, Kúpalisko v ŠRZ Drienok v Mošovciach.

Ku koncu 27. týždňa neboli doručené žiadosti o uvedenie do prevádzky od prevádzkovateľov kúpalísk: LK Podskalie, LK Lednické Rovne, Kúpalisko Neresnica vo Zvolene, Kúpalisko Bretka, Penzión KOTVA, Or. Priehrada – Prístav 335, Hotel Severka v Zákopčí, Biokúpalisko Čľupko v Gaboltove, Fajn club v Bratislave, Summer Club – INCHEBA v Bratislave, Biokúpalisko Borovica v Lozorne, Biokúpalisko Tri vody v Malinove, Nekrytý letný bazén SO 03a Paľkov, Zemplínska Šírava, Nekryté LK Malé Raškovce 59.

Počas KS 2022 budú prebiehať rekonštrukcie na LKČalovec a na vodnopólovom bazénena UK Červená hviezda v Košiciach. Prevádzkované nebudú ani LK AQUA – RELAX Lívia v Brezne – Zadných Hálnoch, vonkajší krytý bazén pri Penzióne ČACHOVO v Selcoch, Plážové kúpalisko Bojnice, veľký neplavecký bazén v AquaFun PARK Veľká Lomnica, dopadový bazén toboganu na LK Topoľčany. Kvôli nerentabilnosti je aktuálne mimo prevádzky aj wellness centrum pri Hoteli RING v Orechovej Potôni a bazén pri Hoteli Kormorán v Šamoríne kvôli zníženej obsadenosti ubytovacieho zariadenia. Na Kúpalisku pri Kukorelliho chate v Hermanovciach nad Topľou je zakázaná prevádzka pre dlhodobé technické problémy pri úprave vody. Dlhodobo mimo prevádzky sú Veronika v Gemerskej Hôrke, Kúpalisko Vlachovo, TK Katarína v Kremnici, vonkajší bazén pri Hoteli POLIANKA v Hornej Lehote – Krpáčovo, LK Zlaté Moravce .

Aktuálne informácie o stave sledovaných prírodných a umelých kúpalísk na Slovensku je možné nájsť na webovej stránke ÚVZ SR www.uvzsr.sk (Najnovšie články a Kúpaliská – Informačný systém o kúpaliskách a kvalite vody na kúpanie) a na stránkach regionálnych úradov verejného zdravotníctva.

Na stránke ÚVZ SR je pre verejnosť k dispozícii Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v Slovenskej republike, ktorý slúži pre zber údajov o zdravotných problémoch v súvislosti s kúpaním. Ak sa chcete do prieskumu zapojiť, kliknite, prosím, na tento odkaz.

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky

Zdroj: UVZSR, TS

Foto: Freepik
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *