Vďaka telemedicíne sa na výsledky pozeráme v súvislostiach

Moderné trendy v diabetológii prinášajú mnohé technické novinky. Novým trendom diabetológie je aj integrácia telemedicínskych riešení do bežnej medicínskej praxe. Na otázky o svojich skúsenostiach s telemedicínou v diabetológii nám odpovedá MUDr. Jozef Lacka, PhD., MBA.

Na Slovensku aktuálne prebieha pilot projektu TELEMON zameraného na vzdialený monitoring životných funkcií u pacientov v ich domácom prostredí. Monitoring prvých pacientov sa začal približne pred rokom. Koľko vašich pacientov sa do projektu zapojilo?

Približne 40 pacientov. Túto skupinu tvoria novo diagnostikovaní aj chronicky chorí pacienti, ktorí sú sledovaní nielen pre ochorenie diabetes, ale napríklad aj pre obezitu.

 

Ako dlho trvá telemedicínsky monitoring u konkrétneho pacienta?

Našou snahou je aby boli pacienti monitorovaní 18 až 21 mesiacov. Dlhodobým monitoringom chceme sledovať nielen životné funkcie chronických pacientov, ale aj ich adherenciu k novým prístupom a technológiám. Keď príde niečo nové, je na začiatku adherencia vysoká. Je to prirodzené. Z pohľadu liečby nás zaujíma, či a ako táto adherencia u pacientov postupom času klesá.

 

Ako hodnotia svoje prvé skúsenosti vaši diabetickí pacienti? 

Miera prijímania nových technológií je rôzna – veľmi závisí, či sa jedná o novo diagnostikovaných pacientov, alebo o pacientov s nejakou históriou. Spolupracujúci a viac osvietení pacienti túto možnosť veľmi vítajú a oceňujú, že majú k dispozícii celý set telemedicínskych zariadení.

Na druhej strane, veľká časť chronicky chorých pacientov si tieto prostriedky neželá, čo musíme rešpektovať. Títo pacienti ťažšie prijímajú pocit zodpovednosti a fakt, že sa monitoruje aj to, ako sa o seba starajú. Svojmu zdravie sa tak musia skutočne venovať, a nielen to deklarovať, a to nie je jednoduché.

 

Splnila pilotná fáza projektu TELEMED vaše očakávania? 

Áno, dnes máme k dispozícii dáta, a čo je dôležité, máme aj výbornú technickú podporu. Na našej strane zostáva evidencia a zaškolenie pacienta, veľká časť ďalšej podpory je v rukách tímu Goldmann Systems a funguje to veľmi dobre. Veľmi dobre je zabezpečená aj distribúcia telemedicínskych setov. 

U diabetikov je navyše jedno špecifikum, a to časovo zladiť dostupnosť nárokovateľných prúžkov do glukomerov, ktoré musia byť navyše kompatibilné s telemedicínskym setom. Toto sa tiež podarilo veľmi dobre nastaviť. 

 

Ako môže v budúcnosti pomôcť telemedicína pri práci diabetológa? 

Najväčší prínos vidím v tom, že dnes sa pozeráme na výsledky v súvislostiach. Vidíme vzory správania sa a dokážeme lepšie identifikovať príčiny zvýšených glykémií. Vieme pacientom nastaviť adresnejšiu liečbu. Telemedicína nám poskytuje súhrnný prehľad samokontrol pacienta a dáta z meraní počas celého dňa. Tým pádom vieme lepšie pracovať s dátami – za akých okolností sa u pacienta zvyšujú glykémie, čo môže byť príčinou, a ako s tým pracovať. A dôležité je, že pacient je v liečbe viac zainteresovaný.

Druhým užitočným aspektom je presnosť dát. Pacienti totiž majú tendenciu ukázať sa v lepšom svetle. Na svojej životospráve pracujú viac s blížiacim sa termínom kontroly, napríklad úpravou hmotnosti. Vďaka telemedicíne však vidíme všetky výsledky presne a nekompromisne počas celého obdobia.

 

Pomáhajú technické riešenia lepšiemu compliance pacientov?

Možnosť monitoringu životných funkcií v domácom prostredí veľká príležitosť najmä pre novo diagnostikovaných pacientov, ktorí majú veľkú snahu riešiť svoj problém a telemedicínske sety budú vnímať ako prirodzenú súčasť svojej liečby. Telemedicína môže byť užitočný nástroj ako sledovať anamnézu a priebeh ochorenia od jeho úplného začiatku. 

 

Ako by to mohlo fungovať? 

Telemedicínske sety by mohli byť súčasťou štandardného balíka pre pacientov s chronickými ochoreniami, pričom pre každé ochorenie môže byť vyskladaný set na mieru. Je to na prvý pohľad veľká investícia, ale práve to, že oceníme spoluúčasť a angažovanosť pacientov podieľať sa na zlepšení svojho zdravotného stavu, nám neskôr môže priniesť zásadné úspory na medikamentóznu liečbu, ktorá je dnes drahá. Telemedicína vytvára priestor na bonifikáciu tých pacientov, ktorí sú ochotní telemedicínske sety používať.

 

Ako by mohla fungovať takáto bonifikácia pacientov? 

Napríklad nižšími doplatkami na lieky. Ak pacient v liečbe zodpovedne spolupracuje a dosiahne nižšiu metabolickú kompenzáciu, mal by mať menšiu záťaž na platby za lieky. Toto riešenie môže byť zaujímavé nielen pre platiteľov, ale aj pre poskytovateľov zdravotného poistenia. 

 

Môže telemedicína v budúcnosti pomôcť pacientom pri lepšej kompenzácii diabetu?

Určite áno. Dnes sa dostávame do fázy, keď vyspelé technológie môžu pomôcť k lepšej zdravotnej starostlivosti na v zariadeniach s veľkým počtom ľudí, kde nie je kapacita robiť tieto merania individuálne. Pekným príkladom sú pacienti s diabetes vo väzniciach, ktorí sa môžu v prípade rozkolísaného diabetes (alebo iných ochorení) vyhýbať rôznym úkonom. Pokiaľ je ale pod kontinuálnym monitoringom, tieto odklady neprichádzajú do úvahy. 

 

Myslíte, že telemedicína môže ohroziť humánny a komunikačný rozmer medicínskej starostlivosti?

Telemedicína určite ovplyvní komunikáciu s pacientom, ale pozitívnym smerom. Zozbierané údaje nám vedia pomôcť v posudzovaní liečby, či nastavení frekvencie kontrol. Daň za to bude pre pacientov určitá strata súkromia. Možno bude ale do budúcna potrebné počítať aj s obdobím „prázdnin“, aby mali pacienti možnosť oddýchnuť si od kontinuálnych online meraní, najmä po mentálnej stránke. Dôležité však bude plne rešpektovať vôľu pacienta. Nie je potrebné, aby bol v prípade telemedicínskych meraní súčinný na 100%, aj 70% adherencia je veľmi pekný výsledok.

 

Kto je pre vás inšpiráciou pre Vašu prácu? 

Asi najväčšou inšpiráciou je svedomie, a tiež morálne autority, ktoré človek vníma okolo seba. Mal som šťastie stretnúť a spolupracovať s viacerými osobnosťami. Anton Srholec, neúnavný inovátor pán profesor Vladimír Krčméry, či pán primár docent Jozef Mardiak. Najviac si ich cením za ich láskavý a neskutočne ľudský prístup. 

 

MUDr. Jozef Lacka PhD., MBA

Je lekár so špecializáciu v odbore diabetológia, poruchy metabolizmu a výživy a aj v odbore endokrinológia. Vo svojej praxi dlhodobo využíva moderné diagnostické a liečebné postupy.

 

-slv-

Foto: m-edu s.r.o.
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *