Vláda schválila rozšírenie zoznamu omamných a psychotropných látok

Vláda rozšírila zoznam omamných látok a psychotropných látok o ďalších štrnásť psychoaktívnych látok. S týmito látkami bude môcť zaobchádzať iba osoba, ktorej bolo vydané povolenie na zaobchádzanie s omamnými látkami a psychotropnými látkami.

Ministerstvo zdravotníctva na návrh rezortu vnútra zaradilo medzi omamné a psychotropné látky dvanásť látok. Dve boli zaradené ako omamné látky prvej skupiny a osem medzi psychotropné látky prvej skupiny. Do prvej skupiny sa zaraďujú omamné a psychotropné látky, ktoré nie sú obsiahnuté ako liečivo v lieku a ich využitie je možné iba na výskumnú, výučbovú a expertíznu činnosť.

Zvyšné dve látky sú v zozname zaradené medzi omamné látky druhej skupiny. Na rozdiel od prvej skupiny, tieto látky sa nachádzajú v liekoch a možno ich využívať na účely zdravotnej alebo veterinárnej starostlivosti.

Nová legislatíva reaguje aj na rozhodnutie prijaté na zasadnutí Komisie pre omamné látky Úradu OSN pre omamné látky, na základe ktorého ministerstvo zdravotníctva zaradilo látku brorfín a metonitazén medzi omamné látky prvej skupiny.

Zdroj: MZ SR, TS
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *