Riaditeľ Nemocnice AGEL Košice-Šaca: ,,Keby som mal ten dosah, všetkými dostupnými prostriedkami by som motivoval mladých ľudí, aby mali chuť a ochotu pridať sa do rodiny zdravotníkov“

Slovenské zdravotníctvo prechádza historickými zmenami. Ako ich vníma generálny riaditeľ Nemocnice AGEL Košice-Šaca MUDr. Pavol Rusnák, MBA, čo považuje za svoj najväčší úspech a s akými očakávaniami vstupuje do nového roka? Prečítajte si rozhovor s profesionálom, pre ktorého je dôležité, aby popri náročných povinnostiach vrcholového manažéra zostal v kontakte s pacientmi ako anestéziológ.    

Ako hodnotíte rok 2022 z pohľadu riaditeľa najväčšej nemocnice v sieti zdravotníckych zariadení Skupiny AGEL a ako ste uplynulých 12 mesiacov vnímali osobne? 
Napriek tomu, že to bol ťažký rok, s jeho koncom vnímam toto náročné obdobie pozitívne, pretože napriek všetkým skúškam, ktorým sme museli čeliť, sme do nového roka vstúpili s rovnakým tímom ľudí. To, že so mnou moji kolegovia lekári zostali napriek ťažkým časom, považujem za svoj osobný úspech aj výsledok kolektívneho úsilia vedenia nemocnice. 

Prvé mesiace roka ešte značne ovplyvňovala pokračujúca epidémia koronavírusu. Ako by ste toto obdobie opísali, prípadne ho porovnali s predchádzajúcim rokom pandémie?
Aj keď začiatkom roka boli ešte opatrenia súvisiace s pandémiou koronavírusu, naše zdravotnícke zariadenie poskytovalo zdravotnú starostlivosť pacientom zo širokého okolia v čo najväčšej miere. Našťastie posledné vlny pandémie už neboli tak drastické a priebeh ochorenia bol oveľa priaznivejší.

Aktuálne najväčšou témou zdravotníctva je optimalizácia siete nemocníc. Ako ju vnímate a čo predstavuje konkrétne pre vaše zdravotnícke zariadenie?
Ochorenie COVID-19 tu stále je a musíme sa s ním naučiť fungovať. V žiadnom prípade nesmie ovplyvniť kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, lebo ľudský organizmus, žiaľ, trpí aj inými ochoreniami. Toto uvedomenie je nevyhnutnou podmienkou aj v procese optimalizácie siete nemocníc a toho, aby naša nemocnica na slovenskom bojovom poli s chorobami zaujala patričné postavenie. V rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti bude Nemocnica AGEL Košice-Šaca zdravotníckym zariadením 2. úrovne s doplnkovými programami. Pôjde o taký hybrid, pretože i keď nám naša výnimočnosť v určitých odbornostiach umožňuje jedinečné postavenie, iné zdravotnícke odbory nám chýbajú. Rozhodujúca pre nás preto bude spolupráca s veľkými partnerskými nemocnicami – Univerzitnou nemocnicou L. Pasteura a Detskou fakultnou nemocnicou v Košiciach, s ktorými si dokážeme vzájomne pomáhať pri zabezpečovaní zdravotnej starostlivosti v odboroch, ktorými jednotlivé nemocnice nedisponujú.

Nemocnica AGEL Košice-Šaca sa už po štvrtýkrát stala nemocnicou roka v kategórii všeobecných nemocníc. Čo podľa vás stojí za jej úspechom?
Som presvedčený, že za týmto výsledkom je vytrvalá a neoblomná práca celého kolektívu. Úspech veľkej inštitúcie záleží od každodenných drobných činností jednotlivcov, ich zodpovednosti a precíznosti, s ktorou k svojej práci pristupujú a že vo svojom úsilí nepoľavujú ani v krízových situáciách. Pre úspech celku zohráva dôležitú úlohu každý, aj ten najmenší, dielik skladačky, bez ktorého by nebolo možné čokoľvek vytvoriť. Moja obrovská vďaka a uznanie za to, že sme titul Nemocnica roka v kategórii všeobecných nemocníc obhájili už tretíkrát za sebou, preto patrí každému jednému lekárovi, sestre, sanitárovi, pomocnému personálu a rovnako tak všetkým nezdravotníckym zamestnancom, ktorí sa o tento veľký úspech spoločne pričinili.

Odhliadnuc od získania ocenenia, čo považujete za svoj najväčší pracovný a osobný úspech?
Za svoj najväčší pracovný úspech pokladám to, že aj napriek vrcholovej manažérskej práci je moja profesia anestéziológa stále vyhľadávaná a ja som aj popri všetkých svojich povinnostiach naďalej v kontakte s pacientmi, ktorí potrebujú moju pomoc. Napriek všetkým nástrahám a náročným úlohám, ktoré uplynulý rok priniesol, som okrem špičkových kolegov po svojom boku mal aj nevyhnutné rodinné zázemie, za čo som veľmi vďačný.

Ak by bolo vo vašich silách zmeniť akúkoľvek vec, čo by to bolo?
Najväčším úskalím fungovania nášho zdravotníctva je nedostatok kvalifikovaného personálu. Určite mi dá každý za pravdu, že absolútnym deficitom je aktuálne povolanie a profesia sestry. Keby som mal ten dosah, tak by som určite všetkými možnými a dostupnými prostriedkami motivoval mladých ľudí k tomu, aby mali chuť a ochotu pridať sa do rodiny nás zdravotníkov, lebo jedinou a nespochybniteľnou istotou je to, že chorý človek potrebuje našu pomoc.

Spomeniete si na najsilnejšie/najemotívnejšie okamihy uplynulého roka? 
Jedným z najsilnejších momentov pre mňa bolo otvorenie nového urgentného príjmu. Prvými krokmi v nových priestoroch som si uvedomil, ako málo stačí zdravotníkovi, aby mal to, čo potrebuje na vykonávanie svojho každodenného poslania a zároveň, ako málo stačí, aby pacient, ktorý potrebuje našu pomoc ju mal kde nájsť.

Na čo sa v roku 2023 tešíte a čoho naopak obávate?
Pevne verím, že rok 2023 bude iný ako tie posledné. Iný hlavne pre zdravotníkov, nad ktorých hlavami konečne začína vychádzať slnko. Pevne verím, že to slnko tak skoro nezapadne a že k tomu, aby svietilo bude tiež smerovaná správna podpora z inštitúcii, ktoré k tomu potrebujeme.

Zdroj: AGEL, TS
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *