Dva potvrdené prípady osýpok v Bratislave

V Bratislave sme zaevidovali dva laboratórne potvrdené prípady osýpok u malých detí – dvojročného a deväťmesačného. Potvrdili to výsledky vyšetrení v Národnom referenčnom centre pre morbilli, rubeolu a parotitídu Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Deti, pre ich nízky vek, respektíve zdravotné kontraindikácie, neboli ešte zaočkované v rámci pravidelného povinného očkovania. Obe deti boli hospitalizované.

V prvom prípade išlo o import ochorenia zo zahraničia. Druhý prípad bol zrejme v epidemiologickej súvislosti, k prenosu došlo pravdepodobne na detskej pohotovosti Národného ústavu detských chorôb v Bratislave 18. januára 2023 po 19:30. Vyzývame rodičov, ktorí  sa v tomto čase i po ňom nachádzali s deťmi (neočkované, neúplne očkované) na uvedenej pohotovosti, aby sledovali zdravotný stav svojich detí a v prípade objavenia sa príznakov ochorenia na osýpky (podobné prechladnutiu – nádcha, výtok z nosa, kašeľ, zvýšená teplota, riedka stolica, neskôr horúčka a objaví sa červená vyrážka) telefonicky kontaktovali lekára dieťaťa, ktorý určí ďalší postup. Inkubačný čas ochorenia je 8 až 15 dní, priemerne 10. 

Epidemiologické vyšetrovanie vykonáva Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave. V rámci neho sa zatiaľ nepotvrdilo ďalšie šírenie tohto ochorenia. RÚVZ v Bratislave prijíma aj ďalšie protiepidemické opatrenia a je v kontakte aj so zdravotníckym zariadením, kde pravdepodobne došlo k prenosu. Spolupracuje aj s ošetrujúcimi lekármi detí. 

Úrad verejného zdravotníctva SR a regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR venujú zvýšenú pozornosť výskytu osýpok na našom území i v okolitých krajinách – neustále sledujú epidemiologickú situáciu. Vzhľadom na pohyb osôb medzi krajinami a pokles zaočkovanosti v Slovenskej republike na krajskej či okresnej úrovni pod 95 % (kolektívna imunita), preto nie je možné vylúčiť zavlečenie a šírenie osýpok na našom území. 

ÚVZ SR koncom januára 2023 a opakovane v uplynulých dňoch vyzval regionálne úrady, aby pripomenuli poskytovateľom zdravotnej starostlivosti vo svojej územnej pôsobnosti možnosť výskytu osýpok – aby lekári brali do úvahy túto možnosť v rámci diferenciálnej diagnostiky. Rovnako je potrebné zdôrazňovať rodičom aj všeobecným lekárom pre deti a dorast význam pravidelného povinného očkovania.

Potvrdené prípady osýpok boli na Slovensku hlásené naposledy v roku 2019″, kedy sa vyskytlo 318 prípadov (epidémia osýpok na východe Slovenska). Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť bola hlásená vo vekovej skupine detí do 1 roka.

Zaočkovanosť proti osýpkam v Bratislavskom kraji za rok 2022; administratívna kontrola očkovania v ambulanciách všeobecných lekárov pre deti a dorast

  • V najmladšom kontrolovanom ročníku narodenia (2020) bolo zaočkovaných 94,3 % detí v kraji. Zistených bolo 308 odmietnutí očkovania (3,4 %). Na úrovni okresov evidovali najvyššiu úroveň v okrese Bratislava II (96,8 %), naopak, najnižšiu v okrese Malacky (89,0 %).
  • Celokrajská zaočkovanosť v ročníku narodenia 2019 dosiahla hodnotu 95,4 %. Očkovanie bolo odmietnuté v 269 prípadoch (3,0 %). Na okresnej úrovni sa zaočkovanosť pohybovala od 96,8 % (okres Bratislava II a okres Senec) do 92,2 % (okres Bratislava III).
  • V 11. roku života (ročník narodenia 2010) – bolo v Bratislavskom kraji preočkovaných 94,4 % detí. Odmietnutie očkovania bolo evidované v 211 prípadoch (2,8 %). Z ôsmich okresov Bratislavského kraja bola zistená najvyššia zaočkovanosť v okrese Bratislava IV (96,4 %), najnižšia v okrese Bratislava I (86,5 %).
  • V ročníku narodenia 2009 bolo preočkovaných v Bratislavskom kraji 94,3 % detí. Odmietnutie očkovania bolo evidované v 190 prípadoch (2,6 %). Z ôsmich okresov Bratislavského kraja bola zistená najvyššia zaočkovanosť v okrese Malacky (98,0 %), najnižšia v okrese Bratislava I (81,2 %). 

Otázky a odpovede k osýpkam nájdete tu

Informácia o aktuálnej situácii vo výskyte osýpok v Európe.

Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, TS

Foto: Freepik
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *