Peľová situácia v SR za 11. týždeň 2023

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergologického hľadiska:

  • jelša, lieska, cyprusovité-tisovité, jaseň, topoľ, vŕba, brest, hrab, dub
  • spóry húb – Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium

V uplynulom týždni v ovzduší na celom území Slovenska dominoval peľ drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité. Peľ liesky a jelše dosiahol vysoké denné koncentrácie len v chladnejších oblastiach na severe Slovenska. Na ostatnom území peľ týchto prvých jarných alergénov nedosahoval alergiologicky významné koncentrácie. Monitorovacie stanice v Bratislave, Nitre a Banskej Bystrici zachytili prvý peľ hrabu, v Bratislave a Nitre aj peľ duba. Peľ jaseňa v ovzduší sa vyskytoval na celom území, rovnako ako aj peľ topoľa, vŕby a brestu. Kvitnutie liesky a jelše pomaly končí na väčšine územia Slovenska a vyššie hladiny ich peľu v ovzduší sú iba v chladných oblastiach so snehovou pokrývkou. Ochladenie a zrážky boli príčinou poklesu denných koncentrácií peľu v ovzduší na väčšine územia.

  • Najvyššiu dennú hladinu peľu liesky zachytili v Žiline 232 peľových zŕn v mvzduchu a tiež aj najvyššiu dennú koncentráciu peľu jelše 59 peľových zŕn v mvzduchu.
  • Peľ drevín z čeľadí cyprusovité a tisovité dosiahol najvyššiu dennú koncentráciu v Banskej Bystrici 317 peľových zŕn v mvzduchu a 316 peľových zŕn  v mvzduchu v Žiline.
  • Peľ topoľa dosiahol vyššie koncentrácie v Bratislave a Žiline.
  • Spóry húb (plesní) zastúpené najmä rodom Cladospórium dosahovali nízke, nanajvýš stredné denné koncentrácie. Regionálne dochádzalo k výraznému poklesu denných koncentrácií peľu a spór v súvislosti s ochladením a so zrážkovou činnosťou.

Prognóza  peľovej situácie v SR na 12. týždeň 2023
Peľová sezóna liesky a jelše predlžovaná ochladením pokračuje už len v chladných oblastiach severného Slovenska, na ostatnom území pomaly končí. V chladnejších oblastiach Slovenska môže peľ liesky a jelše v ovzduší dosiahnuť alergiologicky významné koncentrácie. Peľ drevín z čeľadí cyprusovité a tisovité dosiahne vyššie denné koncentrácie na strednom, severnom a východnom Slovensku. Na tomto území očakávame aj výraznejší nárast denných koncentrácií peľu jaseňa a topoľa. Rozširuje sa druhové spektrum kvitnúcich drevín o peľ hrabu a duba, ktorých denné koncentrácie môžu výraznejšie stúpnuť najmä v teplejších oblastiach Slovenska. Mierny nárast denných koncentrácií predpokladáme aj u spór húb (plesní). Ochladenie a zrážková činnosť regionálne spôsobuje pokles denných koncentrácií peľu v ovzduší, vietor zas prispieva k transportu peľu z väčších vzdialeností.   

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB, RÚVZ NR, RÚVZ KE a ÚVZ SR BA.

Podrobnejšie informácie nájdete aj na  www.pelovespravodajstvo.sk

Zdroj: RNDr. Janka Lafférsová, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v  Banskej Bystrici. Úrad verejného zdravotníctva SR, TS

Foto: Freepik
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *