LOZ: VLÁDA PREDLOŽILA NOVELU TRESTNÉHO ZÁKONA NA OCHRANU RASTLÍN A ŽIVOČÍCHOV, NO OCHRANU ŽIVOTOV A ZDRAVIA PACIENTOV CEZ NOVELIZÁCIU TOHTO ZÁKONA  ODMIETLA

Do Národnej rady SR vláda predložila návrh novelizácie Trestného zákona, ktorý zavádza nové trestné činy na ochranu rastlín a živočíchov. Pritom na nedávny návrh Lekárskeho odborového združenie (ďalej LOZ) chrániacich pacientov pred nezodpovedným manažmentom nemocníc, ktorý je súčasťou schváleného Memoranda medzi vládou SR a LOZ, reagovalo ministerstvo spravodlivosti slovami ministra tak, že „riešiť to treba, ale nie prostriedkami trestného práva“.

LOZ si preto kladie otázku, či podľa vlády SR majú prioritu rastliny a zvieratá pre zdravím a životmi ľudí, keď podľa návrhu novelizácie Trestného zákona bude trestné aj to, ak niekto v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu rastlín a živočíchov vo väčšom rozsahu pestuje chránenú rastlinu alebo kto v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku veterinárnej starostlivosti vo väčšom rozsahu chová zvieratá.

Ako lekári zdôrazňujeme, že sprísnenie ochrany prírody vítame, prekáža nám však farizejstvo predstaviteľov vlády, kde pod tlakom ekonomických záujmových skupín náhle zmenili názor na trestnoprávnu zodpovednosť manažmentov nemocníc, pre situácie, kde vedome porušujú nariadenia o personálnom zabezpečení a tým ohrozia pacientov. Ako LOZ pripomína, to isté ministerstvo spravodlivosti navrhuje trestať odňatím slobody človeka, čo v rozpore s predpismi pestuje chránené rastliny, či chová zvieratá, ale ak niekto vedome porušuje predpisy pri starostlivosti o pacientov a tak týchto pacientov ohrozuje na zdraví a životoch, prípadne im tým spôsobí smrť, tam sa to isté ministerstvo už  bráni použiť trestný zákon. Ak ide o životy a zdravie pacientov tam už ministerstvo spravodlivosti odkazuje, že aj keď to treba riešiť, tak nie prostriedkami trestného práva.

 Ako ďalej pokračuje predseda LOZ Peter Visolajský: “Pacientom sa  pod hrozbou trestnoprávnej zodpovednosti prikázalo platiť zdravotné odvody. Ale akú gararanciu má pacient platiaci zdravotné odvody, že v nemocnici dostane adekvátnu zdravotnú starostlivosť – jasne definovanú personálnym zabezpečením? Ak sa riaditeľ nemocnice správa krajne nezodpovedne, poberá verejné prostriedky z poistného a pritom  ohrozuje pacientov viac ako 90 dní tým, že im pri diagnostike a liečbe neposkytne adekvátne zabezpečenie lekármi a sestrami, tak minister spravodlivosti vyhlási, že s trestnou zodpovednosťou takýchto riaditeľov nemocníc nesúhlasí.”

LOZ považuje preto vyjadrenie ministra spravodlivosti ale aj náhlu zmenu názoru povereného premiéra a súčasne povereného ministra zdravotníctva  E. Hegera k téme trestnoprávnej zodpovednosti pri ohrozovaní zdravotnej starostlivosti za arogantnú ignoráciu záväzkov vlády, ku ktorým sa vláda SR písomne zaviazala.

MUDr. Peter Visolajský                                                                                                         
predseda Lekárskeho odborového združenia

Zdroj: Lekárskeho odborového združenie, TS