Počet pacientov s hepatitídou typu A v Detskej fakultnej nemocnici Košice klesol po niekoľkých týždňoch od vypuknutia epidémie na nulu

Riaditeľ DFN Andrej Koman: Situáciu v ohnisku nákazy v Moldave nad Bodvou sa podarilo stabilizovať tak rýchlo pomocou nášho tímu sestier-špecialistiek

Za necelých šesť týždňov sa podarilo dostať pod kontrolu epidémiu hepatitídy typu A v Moldave nad Bodvou aj vďaka pomoci Detskej fakultnej nemocnici Košice. Naše zdravotnícke zariadenie pritom neposkytovalo iba liečbu hospitalizovaným deťom, ale aktívne sa tiež podieľalo na zvládnutí situácie priamo v ohnisku nákazy. Tím sestier-špecialistiek z DFN Košice pomáhal pediatrom na Poliklinike Moldava nad Bodvou v súčinnosti s regionálnou hygieničkou zvládať nápor detí prichádzajúcich v mieste bydliska na ošetrenie s akútnym ochorením alebo na kontroly – a predovšetkým vypomáhal s očkovaním miestnych detí, čo výrazne pomohlo zabrániť ďalšiemu šíreniu nákazy.

„Prvú vlnu epidémie hepatitídy A sme zaznamenali v decembri minulého roka, kedy sa toto ochorenie v dôsledku nízkeho hygienického štandardu masívnejšie rozšírilo na košickom Luníku IX. V súvislosti s ňou bolo v Detskej fakultnej nemocnici Košice hospitalizovaných iba niekoľko detí, no následne sa objavilo vo februári nové ohnisko hepatitídy A v Moldave nad Bodvou v dôsledku kontaminácie jediného zdroja pitnej vody znečisteného fekáliami. V tomto prípade sa žltačka nešírila pomaly fekálnou-orálnou cestou, teda špinavými rukami z človeka na človeka, ale spoločným zdrojom pitnej vody, ktorý bol znečistený fekáliami s prítomným vírusom hepatitídy A. Preto sa rozšírila veľmi rýchlo a v období jarných prázdnin došlo k preťaženiu nášho detského infekčného oddelenia. Keďže jeho kapacita tridsiatich lôžok bola prekročená a reálne hrozila nutnosť reprofilizácie iných lôžok nášho zdravotníckeho zariadenia na infekčné lôžka, apelovali sme na urgentné riešenie situácie cestou hlavného hygienika, štátnych tajomníkov Ministerstva zdravotníctva SR a ďalších zainteresovaných,“ hovorí riaditeľ Detskej fakultnej nemocnice Košice MUDr. Andrej Koman.

V nedeľu 26. marca 2023 sa konal brífing pred budovou DFN Košice, na ktorom kompetentní informovali o aktuálnej situácii v novom ohnisku žltačky v okolí Košíc a alarmujúcej situácii s infekčnými lôžkami v Detskej fakultnej nemocnici Košice. Jednou z možností riešenia bolo aj prípadné prevzatie starostlivosti o vekovo starších pacientov Klinikou infektológie a cestovnej medicíny UPJŠ LF a UNLP Košice, čo nakoniec nebolo nevyhnutné, aj keď muselo byť v posledných týždňoch v košickej detskej nemocnici hospitalizovaných takmer dvesto malých pacientov s hepatitídou.

Avšak vzhľadom na skokovo vysoký počet chorých obyvateľov osady v Moldave nad Bodvou podala Detská fakultná nemocnica Košice aktívne svoju pomocnú ruku pri riešení situácie priamo v samotnom mieste nákazy s cieľom predísť jej ďalšiemu šíreniu v obci a mimo nej a tým aj prílevu nových prípadov detských pacientov do nemocnice. Pomoc DFN smerom navonok sa v krízovej situácii ukázala ako kľúčová a táto kooperácia s ďalšími zložkami v priamo v postihnutej komunite priniesla svoje ovocie.

Logistiku zo strany Detskej fakultnej nemocnice Košice zabezpečoval MUDr. Martin Mráz, PhD. a očkovací tím Detskej fakultnej nemocnice tvorilo päť pediatrických sestier so širokými skúsenosťami na čele s námestníčkou pre ošetrovateľstvo PhDr. Miriam Mati, MPH.

„Našim cieľom bola prevencia a imunizácia obyvateľstva v teréne v spolupráci s miestnymi pediatričkami a príspevkovou organizáciou Zdravé regióny, pričom sa v krátkom čase v rámci troch hromadných očkovaní v Moldave nad Bodvou a ďalšieho v obci Jasov podarilo zaočkovať celkovo vyše osemsto detí. S podporou štátnej správy, samosprávy a komunitných pracovníkov sa teda situáciu podarilo dostať pomerne rýchlo pod kontrolu, čo nás veľmi teší, pretože nemocnica nebola nútená reprofilizovať lôžka a obmedzovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre iných pacientov,“ hovorí PhDr. Miriam Mati, MPH, podľa ktorej je aktuálne cieľom kompletne preočkovať okrem Moldavy nad Bodvou aj satelitné obce Jasov, Medzev, Veľkú Idu a Drienovec.

Ako zdôraznila námestníčka pre ošetrovateľstvo, pomoc Detskej  fakultnej nemocnice Košice sa ukázala ako veľmi účinná so zreteľným dopadom na zníženie počtu hospitalizovaných detí. Preto aby sa predišlo negatívnemu domino efektu pri rozhorení nových ohnísk nákazy, DFN Košice je pripravená so svojim tímom sestier kedykoľvek v prípade potreby poskytnúť svoju pomoc s očkovaním.

Foto: archív DFN

Zdroj: Detská fakultná nemocnica Košice, TS
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *