Pacienti s chronickou bolesťou si môžu dať bolesť jednoducho ,,zablokovať“

Neutíchajúca a dlhotrvajúca chronická bolesť. Nezaberá a nepomáha nič napriek stanovenej odbornej liečbe. Vedeli ste, že aj na chronická bolesť je v súčasnosti hodnotená ako samostatné ochorenie? Ako a prečo vzniká, ako sa diagnostikuje a čo všetko medicína využíva v liečbe chronickej bolestí objasnila v rozhovore MUDr. Alexandra Rozinová, algeziologička z ambulancie chronickej bolesti Nemocnice AGEL Zvolen.

Začnime objasnením chronickej bolesti…
Chronická bolesť je v súčasnosti hodnotená ako samostatné ochorenie. Do ambulancie chronickej bolesti  väčšinou prichádzajú pacienti, ktorí už sú  dlhodobo  liečení u ortopédov, neurológov, reumatológov.  Operačné  riešenie z rôznych dôvodov nie je  pre nich vhodné,  lieky im na bolesť nezaberajú.

Ako sa chronická bolesť lieči? Asi primárne záleží, ktorej oblasti sa chronická bolesť týka…
Liečba chronickej bolestije vo väčšine prípadov multimodálna. Spočíva vo farmakologických postupoch (podávanie liekov), nefarmakologických postupoch (elektrická neurostimulácia, rebox, bankovanie, rehabilitácie) a intervenčných postupoch. Na liečbu sú používané v rôznych kombináciách podľa povahy a pôvodu bolestivého stavu. 

Jedným z osvedčených postupov, ako chronickú bolesť utlmiť je jednoducho ju zablokovať. Čo sú to kaudálne blokády a regionálne blokády a načo slúžia?
Medzi intervenčné metódy využívané v algeziológii patria blokády nervových koreňov, periférnych nervov, tlakové kaudálne blokády, infiltrácia spúšťových bodov bolesti  (ak také u pacienta existujú), infiltrácia bolestivých šľachových úponov. Metódy nervových blokád boli pôvodne využívané v regionálnej anestézii pri operačných výkonoch. Avšak s krátkym časovým odstupom bol overený aj ich benefit v liečbe chronickej bolesti. Blokády nervov a tlačové kaudálne blokády sa využívajú na tíšenie akútnej, perioperačnej a pooperačnej bolesti, ale stále častejšie sa začínajú uplatňovať a v liečbe chronickej bolesti. Pri chronickej bolesti sú podávané za liečebným, diagnostickým alebo prognostickým účelom. Ak ide o bolesť neriešiteľnú farmakologicky, tak nervovými blokádami je možné pokúsiť sa symptomaticky zmierniť bolesť aspoň na prechodné obdobie. Prípadne zablokovaním periférneho nervu zistiť, či určitá oblasť tela, ktorú príslušný nerv inervuje, je príčinou pacientových obtiaží.  

Aké druhy medikamentov používate pri liečbe blokád?
Základnými liekmi k navodeniu blokády sú  lokálne anestetiká. Ide o látky, ktoré pôsobia na membrány nervových buniek. Na membránach blokujú vznik a šírenie nervových vzruchov, ktoré sú  zodpovedné za vnímanie bolesti, jej spracovanie v mozgu, následnej reakcii organizmu ako bolesť spracuje, či bolesť funguje ako informácia zabezpečujúca obranu a reparáciu organizmu alebo prechádza do chronickej bolesti. Okrem lokálnych anestetík sa využíva  protizápalový a proti opuchu pôsobiaci efekt  kortikosteroidov. K navodeniu blokád periférnych nervov sa lieky podávajú do ich tesnej blízkosti v rôznej koncentrácii a rôznom objeme.

Je podávanie blokujúcich prípravkov bezpečné?
Zvýšenie bezpečnosti počas  intervenčných zákrokov prináša využívanie  zobrazovacích metód. Slúžia na to rádiologické techniky – konvenčné  röntgenové žiarenia alebo CT. Taktiež ultrazvuková navigácia, čo je zobrazovacia metóda, ktorej výhodou je časová a priestorová nenáročnosť. Medzi jej prednosť patrí aj to, že nezaťažuje pacienta ionizujúcim žiarením.

Pri akých chronických bolestiach sa využíva blokácia?
Blokády využívame pi bolestiach hlavy cervikogénneho pôvodu (vychádzajúca z oblasti krku). Na hornej končatine sa dajú realizovať periférne nervové blokády na rôznych úrovniach. Medzi najčastejšie diagnózy, ktoré môžeme ovplyvniť sú chronické bolesti ramenného kĺbu, komplexný bolestivý regionálny syndróm, bolesti pri úžinových syndrómoch. Na dolnej končatine blokádami dokážeme zmierniť chronické bolesti bedrového a kolenného kĺbu. Kaudálna blokáda je jednou z metód liečby u pacientov s bolesťami driekovo krížovej časti chrbtice s prejavmi koreňového dráždenia spôsobenými vysunutím alebo bez vysunutia medzistavcovej platničky s vyžarovaním do dolných končatín. Robí sa u pacientov s chronickými bolesťami chrbta, pokračujúcimi bolesťami napriek operáciám chrbtice, stenózach miešneho kanála.

Pomôžu blokády zlikvidovať chronickú bolesť natrvalo?
Aj keď aplikáciou blokád nemusíme alebo nevieme vyriešiť príčinu bolestivého stavu, na určitý čas môžeme zmierniť pacientove ťažkosti. Prípadne  môžeme napomôcť diagnostike. Ak pri diagnostickej blokáde po aplikácii anestetika, kortikoidov bolesť neustúpi, je pôvod bolestí niekde inde a podľa toho môžeme zvažovať iný spôsob liečby.


Zdroj, foto: AGEL SK, TS
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *