Evin návrat do života

V Evinej rodine sa odohrala krutá tragédia. Pri autonehode zahynul jej syn s manželkou. Ani nie po mesiaci prišla ďalšia zlá správa. Obvodný gynekológ jej skonštatoval rakovinu krčka maternice. Pri návrate do života jej pomohli deti a najmä lekári a sestričky v komárňanskej nemocnici, kde sa podarilo hrozivú diagnózu zvrátiť.

Spomienka na Frankfurt.

Eva oslávila šesťdesiate druhé narodeniny. Rada si spomína na pokojné detstvo v dedine Branč pri Nitre. Učarovali jej chémia, matematika a fyzika. Nastúpila na chemickú učňovku v Bratislave. Pokračovala na strednej škole pre pracujúcich pri bratislavskej Matadorke, ktorú skončila s maturitou. V tomto podniku začala pracovať. Spolu s kolegyňami bývala v prenajatom byte v starej Petržalke, ktorá v tých časoch ničím nepripomínala dnešné mohutné sídlisko. Po čase sa vydala, otehotnela a vrátila sa domov. Po materskej dovolenke robila ekonómku a manažérku v nitrianskej Plastike. Keď deti vyrástli, ozvala sa stará záľuba v poznávaní sveta. Najprv vycestovala k dcére, ktorá žije v Dánsku. Dáni ju zaujali svojím pokojom a medziľudskými vzťahmi. Hovorila po slovensky, maďarsky a v škole mala nemčinu. Dánčina jej robila problém. Zoznámila sa s lodným kapitánom, ktorý jej pomohol zohnať miesto na výletnej lodi, voziacej turistov po európskych riekach. Na prvom turnuse nemala problém. Bol tam nemecky hovoriaci personál. Po dvoch sezónach si začala zvykať aj na angličtinu. Po riekach a spojovacích kanáloch precestovala Holandsko, Belgicko, Nemecko, Rakúsko, Slovensko i Maďarsko. Doma mala chovnú stanicu na maltezákov. V Antverpách ich videla na každom kroku, preto ich premenovala na Mesto maltezákov.

Vrázovitom Arnheme ju zaujali obchody a lode a v Düsseldorfe obdivovala kostoly a predvianočné trhy. Na lodi strávila osem rokov. Život začal byť pestrý a zaujímavý.

Počiatočné príznaky odignorovala
Pred dvomi rokmi spozorovala na nohavičkách krvavú stopu. Nevenovala jej väčšiu pozornosť. Pomyslela si, že asi len prechladla alebo zdvíhala čosi ťažké. Nepočúvala dcéru, ktorá jej dohovárala, aby navštívila gynekológa. V novembri roku 2021 postihla rodinu krutá rana. Pri autonehode tragicky zahynul syn Mirko s manželkou. Zostala po nich štvorročná dcérka. Evin svet sa zrútil. Nie je nič strašnejšie, ako keď rodič prežije smrť vlastného dieťaťa. Počiatočný šok prerástol do hlbokého žiaľu a bezvýchodiskovej depresie. Krvavých stôp pribúdalo. Teraz už dcéra nekompromisne objednala mamu u obvodného gynekológa v Nitre. Neprekvapilo ju, že ju pokarhal, lebo na prehliadke nebola trinásť rokov. Zobral jej stery a po dvoch týždňoch sa dozvedela hrozivú diagnózu: rakovina krčka maternice. Dosť ju to zaskočilo. Otec umrel na infarkt, ale rakovina sa v ich rodine neobjavila. V prvej chvíli upadla do hlbšej depresie. Povedala si, asi to tak musí byť. Aspoň skôr budem so synom. Gynekológ ju poslal na ,,cétečko” a do nemocnice, odkiaľ putovala k onkológovi, kde absolvovala prvú chemoterapiu. Jej dcéra oslovila známu onkologičku MUDr. Evu Mrázovú, ktorá sa podujala prevziať jej ďalšiu liečbu v komárňanskej nemocnici.

S vnučkami Alžbetkou a Hankou.

V nemocnici v Komárne
Na Oddelení klinickej a radiačnej onkológie v Komárne ju doktorka Eva Mrázová utvrdila vo viere, že proti tejto zákernej chorobe treba bojovať. Porozprávala jej, čo všetko bude musieť absolvovať pri liečení. Stretnutie s empatickou lekárkou do nej vlialo nádej. Postupne sa vyrovnávala s bezvýchodiskovou situáciou, ktorú spôsobila rodinná tragédia, a začala viac myslieť na ďalšie tri deti a šesť vnúčat, čo jej dodávali silu do života a vieru, že sa určite vylieči. Absolvovala ďalšie CT vyšetrenia a magnetickú rezonanciu v Nových Zámkoch. Nasledovali ďalšie chemoterapie. K nim pribudli rádioterapie, pri ktorých jej ožarovali brucho i panvu. Kým jej tiekla infúzia, nič sa nedialo, ale na tretí – štvrtý deň jej začali ochabovať svaly. Nebola schopná nič robiť. Celý týždeň preležala na lôžku. Päťkrát prežívala nepríjemný cyklus: dva týždne sa cítila dobre a potom zase zle. Verila lekárom, ale netušila, že po trýznivom liekovom cykle nastane zázrak. Po dvoch chemoterapiách a piatej rádioterapii išla na vyšetrenie k onkogynekológovi Branislavovi Potančokovi. Skúsený lekár, ktorý roky pôsobil v Anglicku, skonštatoval, že liečba bola nasadená správne a zabrala, lebo sa za štyridsať rokov praxe nestretol s tým, aby sa rakovina tak rýchlo stratila. Neskôr jej 1. júna v narkóze zoperoval maternicu. Keď sa po operácii prebrala, zistila, že má dva vývody. Prvý deň po operácii ju sestričky osprchovali. Na druhý deň sa už prechádzala po chodbe s dvomi katétrami. Zabávala sestričky s tým, že má dve kabelky. Po štyroch dňoch ju prepustili domov. Eva ešte v rámci doliečenia absolvovala dvadsaťpäť rádioterapií a päť slabších chemoterapií. Doktorka Mrázová jej po vyhodnotení PET CT uzatvorila liečbu.

Primár Demeter a doktorka Mrázová pred novým lineárnym urýchľovačom HALCY ON.

Za priebeh liečenia a následného vyliečenia som nesmierne vďačná komárňanským lekárom Eve Mrázovej, Oľge Rosinskej a Branislavovi Potančokovi. Úžasné boli sestričky na chemoterapii: Barbora, Marta a Mária. Päť dní som sa po operácii zotavovala v nemocnici, všetkým ďakujem za príjemný pobyt. Chcela by som vyzdvihnúť milý prístup celého kolektívu. Verte mi, robí to u pacienta zázraky. V decembri som absolvovala ďalšie PET -CT. Každé tri mesiace chodím na odbery krvi a na kontrolu k MUDr. Potančokovi. Zatiaľ sú výsledky dobré.

Eva Lörinczová

Úspešný boj s ťažkou chorobou nielen vďaka technike

MUDr. Eva Mrázová, MBA
(nar. 1978, Nitra)
Po ukončení Strednej zdravotníckej školy v Bratislave v odbore farmaceutický laborant študovala na LF UK v Bratislave. Po promócii (2002) pracovala vo FN Nitra na Oddelení rádioterapie a klinickej onkológie. V roku 2008 absolvovala špecializačnú skúšku v odbore radiačná onkológia. Od roku 2009 pôsobila vo Všeobecnej nemocnici v Rimavskej Sobote, odkiaľ prešla na Oddelenie klinickej a radiačnej onkológie v Komárne (2013). Tu sa pod vedením primára MUDr. Pavla Demetera podarilo vybudovať pracovisko s vynikajúcim technologickým i personálnym vybavením. Zúčastňuje sa na odborných akciách na Slovensku ale i v zahraničí. Absolvovala odborné stáže na pracovisku radiačnej onkológie v Novom Jičíne, v MOU Brno a v Kodani.

V akom psychickom a zdravotnom stave ste prijali pacientku?
Pacientka ma oslovila po stanovení diagnózy, kedy už mala urobené potrebné zobrazovacie vyšetrenia a diagnostické úkony. Po zhodnotení nálezu na zobrazovacích vyšetreniach bolo zrejmé, že ide o výrazne lokálne pokročilý a metastatický nádorový proces. Navyše aj histologické vyšetrenie poukazovalo na to, že ide o agresívny typ nádoru. Pacientka bola v čase stanovenia diagnózy krátko po rodinnej tragédii, takže jej celkový stav (hlavne psychický) nebol dobrý. Napriek tomu sa nevzdávala a po vysvetlení možností liečby s navrhovanými liečebnými modalitami súhlasila.

V čom bol tento prípad výnimočný?
Išlo o ochorenie veľkého rozsahu pri nepriaznivom histologickom type nádorového ochorenia. Na začiatku nám všetkým bolo jasné, že prognóza pacientky nie je priaznivá a odpoveď na liečbu ťažko predikovateľná. Jej prípad sme opakovane preberali na multidisciplinárnej onkogynekologickej komisii, kde sme sa snažili nájsť najvhodnejší liečebný postup, lepšie povedané, ušiť pre ňu liečbu na mieru.

Pre akú terapiu ste sa rozhodli a ako ju pacientka znášala?
Išlo o multimodálnu liečbu – kombináciu chemoterapie, onkogynekologickej liečby a rádioterapie. V úvode sme potrebovali „zastabilizovať“ metastatické ložisko v krčku stehennej kosti rádioterapiou a predísť tak patologickej fraktúre. Následne boli aplikované tri cykly chemoterapie, pri ktorých došlo k výraznej liečebnej odpovedi. Pre výraznú regresiu lokálne ale aj v oblasti paraaortálnych lymfatických uzlín sme sa rozhodli pre onkogynekologickú operačnú liečbu.

Podľa histologického vyšetrenia po podaní chemoterapie a následnej operácii bola dosiahnutá kompletná liečebná odpoveď, výsledok histológie bol negatívny. Následne po zohľadnení iniciálneho nálezu bol podaný ešte jeden cyklus chemoterapie. Pre zlepšenie lokálnej kontroly ochorenia bola aplikovaná aj rádioterapia s chemopotenciáciou na oblasť panvy a paraaortálnych lymfatických uzlín. Tolerancia liečby zo strany pacientky bola prijateľná, liečba bola sprevádzaná miernou až stredne ťažkou toxicitou, ktorú zvládla.

Ako hodnotíte výsledok liečby a aká je perspektíva?
Keďže sa nám podľa kontrolných zobrazovacích vyšetrení (CT, PET-CT) a pooperačného histologického nálezu podarilo dosiahnuť kompletnú liečebnú odpoveď, výsledok hodnotím veľmi pozitívne. Je však nutná prísna observácia a kontrolné vyšetrenia v pravidelných intervaloch, aby sme včas zachytili prípadnú recidívu. Veľmi ma teší, že sme ochorenie u pani Lörinczovej zvládli a pomohli jej vrátiť sa do plnohodnotného života. Prajem jej všetko dobré, veľa zdravia a mnoho šťastných chvíľ strávených s rodinou.

MUDr. Branislav Potančok
(nar. 1952, Martin)
Roky pôsobil ako onkogynekológ konzultant vo Veľkej Británii. Skúsený onkochirug dostal po návrate ponuku z komárňanskej nemocnice AGEL Komárno, či by nepomohol s tvorbou onkologického centra, špeciálne onkogynekologického oddelenia a túto výzvu prijal. Po nástupe vybudoval onkogynekologickú ambulanciu a spolu s kolegami spustil skríning rakoviny krčka podľa anglického vzoru. Snaží sa presadiť princíp, aby sa s liečbou mohlo začať do mesiaca, lebo sa pacient trápi, čím sa zhoršuje prognóza.

Čo by ste pridali k tomuto príbehu so šťastným koncom?
Bol to vskutku zvláštny prípad. Mali sme v rukách pokročilý zhubný nádor krčka maternice, ktorý mal neobvyklé vlastnosti. Podľa klinických prejavov nebol až tak pokročilý, aby sa dala vysvetliť samostatná metastáza do kosti – tak sa obyčajne krčkové nádory nesprávajú. Druhá zvláštnosť bola v tom, že išlo o serózny karcinóm krčka, čo skôr svedčilo pre metastázu do krčka z neznámeho origa, povedzme z vaječníka. Patológovia si ale stáli za diagnózou primárneho karcinómu krčka. Úžasný ústup prejavov rakoviny po iniciálnej liečbe svedčil skôr pre krčok, preto som indikoval konizáciu, aby som si potvrdil, či tam bol alebo nebol karcinóm. Výsledok histológie nepotvrdil teóriu o primárnom karcinóme krčka. Našli sa tam len zvyšky zhojeného malígneho procesu, nedal sa bližšie určiť.

Takže rakovina zmizla?
Tak by to malo byť, že rakovina krčka sa stratí po radikálnej chemo-rádioterapii. Preto sa ani neodporúča následná operačná liečba s cieľom vybrať krčok za každú cenu, operácia a chemo-rádioterapia sú si rovnocenné, to ma neprekvapilo. Stále sa mi však nepáčila biologická povaha toho nádoru, serózny nádor krčku ako primárny som dovtedy nevidel.

Prečo ste ju napokon predsa len operovali, keď sa to podľa vašich slov nemá?
Nebolo jasné, či sa nejedná predsa len o primárny ovariálny proces, čomu by nasvedčovala biologická povaha nádoru, nález tumoru vaječníka vpravo na MRI, spolu s niekoľkými zväčšenými panvovými uzlinami. Preto som súhlasil s operáciou, kde sa nám podarilo vybrať maternicu aj s oboma vaječníkmi a regionálnymi lymfatickými uzlinami, podľa popisu CT. Vybral som aj omentum, ako sa bežne robí pri operáciách vaječníkov. Histológovia popísali len skolikvované uzliny, kde pravdepodobne boli predtým metastázy neznámeho karcinómu. Omentum čisté.

Čiže opäť sa rakovina nepotvrdila?
Presne tak, iba jej možné zbytky v uzlinách, kde sa už nedokázal serózny karcinóm. Operácia nebola až tak náročná, ako by som bol predpokladal pri pokročilom karcinóme krčka s metastázou do stehennej kosti. Preto sa osobne domnievam, že išlo o ovariálny proces alebo o kombináciu súčasných dvoch seróznych nádorov, krčka i vaječníka. Či už tak alebo onak, nemali sme stopercentnú istotu v diagnóze, ale podľa liečby sa pacientka zbavila nádoru, čo nás všetkých najviac teší. Niekedy sa nedá ísť podľa tabuliek a prísnych guidelinov, vtedy treba šiť liečbu na mieru, a v tom rozhodujú skúsenosti.
Na tomto prípade sa dá jednoznačne demonštrovať význam multidisciplinárnej komisie, kde sme diskutovali o tomto prípade nie len raz, ale opakovane.

Dá sa z tohto prípadu urobiť nejaké posolstvo?
Z jedného prípadu závery robiť nemožno, no mojim kolegom by som rád odkázal jedno: diskutujte a diskutujte. Na svojich tumor-boardoch, niekedy prídete v rámci diskusie k takému riešeniu, ktoré by vám samým nebolo napadlo.

Treba však pripomenúť, že náš boj s týmto nádorom sa ešte neskončil. Musíme pacientku starostlivo sledovať a v prípade potreby okamžite zasiahnuť. Úlohou nás, lekárov, je nielen bez výhrad prijímať všetky odporúčania odborníkov, ale ich aj sústavne prehodnocovať a referovať o výsledkoch.

MUDr. Pavel Demeter, MBA (nar. 1969, Zlaté Moravce)
Po maturite na Gymnáziu Janka Kráľa v Zlatých Moravciach (1987) ho prijali na LF UK Bratislava, kde promoval (1993). Následne rok strávil na vojenskej službe a od roku 1994 nastúpil na Odd. radiačnej a klinickej onkológie vo FN Nitra. Kvalifikačnú atestáciu v odbore rádioterapia I. stupňa urobil na Katedre rádioterapie v Bratislave (1998). Špecializačnú skúšku II. stupňa v odbore radiačnej onkológie absolvoval na SZU Bratislava (2007). Pracoval v Nemocnici a poliklinike v Rimavskej Sobote (2012–2013). Následne pôsobil na Klinike radiačnej a klinickej onkológie FNsP FDR v Banskej Bystrici. Odtiaľ v roku 2013 prešiel do Nemocnice AGEL Komárno, kde pôsobí vo funkcii primára a hlavného lekára v odbore onkológia a radiačná onkológia. V roku 2016 absolvoval Management a riadenie v zdravotníctve na Business Institute. Prednášal na celoštátnych sympóziách, publikoval a zúčastnil sa na medzinárodných onkologických kongresoch.

Aké je vybavenie Vášho pracoviska?
Hlavnou technológiou je lineárny urýchľovač HALCYON, inštalovaný v roku 2018. Išlo o novinku na trhu s výrobným číslom 66. Boli sme teda medzi prvými pracoviskami na svete, vybavenými týmto prístrojom. Hlavnými prednosťami prístroja je napr. niekoľkonásobne vyššia rýchlosť procesu ožarovania, jeho vysoká presnosť, použitie kontrolného, tzv. kilovoltového cone-beam CT pri nastavení a kontrole polohy pacienta pred každou frakciou, u každého pacienta atď. Sled zložitých krokov ožarovania však celý proces žiarenia nespomaľuje, ale, naopak, urýchľuje, pri súčasne vysokom štandarde kvality a jej kontroly. Zároveň je zachovaná aj požiadavka na dostatočnú kapacitu ožiarených pacientov. Štandardne ožarujeme cca 70 pacientov denne, avšak stroj a personál už zvládli aj cez 100 pacientov za deň, pri vysokom štandarde kvality, za použitia len moderných ožarovacích techník (IMRT a VMAT). Pacient dostáva menej radiačnej dávky, cielene sú ožarované len nevyhnutné miesta, iba s nevyhnutne minimálnym zásahom okolitých tkanív. Za obdobie prevádzky od 11/2018 sme liečili viac ako 3700 pacientov. K ďalšej výbave patrí CT-simulátor, určený na zameranie, resp. lokalizáciu cieľového objemu, ako i plnohodnotnú CT diagnostiku onkologických pacientov, bez nutnosti čakania na zdĺhavú diagnostiku. K doplnkom hlavnej technológie patrí aj sústava meracích prístrojov pre potreby dozimetrie žiarenia, pomôcky pre fixáciu pacienta, aby mohol byť ožarovaný vždy v identickej polohe. Personál absolvoval viaceré odborné školenia v SR, ČR, Dánsku, Švajčiarsku a USA.

Čím sa prístroj vyznačuje?
Ide o veľmi moderný lineárny urýchľovač na rýchlu, mimoriadne presnú a vysoko sofistikovanú liečbu žiarením drvivej väčšiny bežných zhubných nádorových ochorení, pri maximálnej efektivite času, obstarávacích nákladov a jednoduchých prevádzkových podmienkach. Tie vychádzajú zo zdanlivo jednoduchej a priamočiarej konštrukcie, obsahujúcej najefektívnejšie prvky výbavy, najmodernejšej generácie technického vývoja. Spoločnosť AGEL získala za projekt onkologického centra v Nemocnici Komárno ocenenie v celoslovenskej ankete TOP inovácie v zdravotníctve za rok 2018.

Ako sa Vám darí byť úspešní na trhu?
Vďaka skvelej spolupráci, výbornému manažmentu práce a jej efektivity. To všetko predovšetkým vďaka dynamickému tímu malej skupiny ľudí – lekárov, klinických fyzikov, rádiologických technikov, zdravotných sestier a pomocného personálu, pričom každý z nich vie, čo má robiť, s maximálnym využitím všetkých prvkov technickej výbavy. Podarilo sa dosiahnuť, že lehoty zahájenia liečby sú do max. asi 12 dní od prvej návštevy pacienta, ale i kratšie. Prístroj dokáže liečiť takmer všetky onkologické diagnózy. Od prvej chvíle, keď si pacient u nás ľahne pod stroj, až po jeho odchod z ožarovne, je to zhruba 7 minút. Kapacita je teda asi 8 pacientov za hodinu. Aby bol urýchľovač maximálne efektívne využitý, vyžaduje si to perfektný časový manažment pacienta a procesov prípravy liečby. Voľba liečebného postupu u každého pacienta je vždy závislá od tímového rozhodnutia tak, aby boli liečení najnovšími postupmi radiačnej a klinickej onkológie, optimalizované každému pacientovi podľa jeho potreby.

Aké diagnózy sú najčastejšie liečené v onkocentre Komárno?
Na prvom mieste je to rakovina prsníka, ďalej nasleduje rakovina konečníka, pľúc, prostaty a poradie v prvej päťke liečených diagnóz uzatvára rakovina orgánov ORL oblasti. Každý deň sa začína liečbou cca 3–6 nových pacientov, mesačne je to asi 70 až 80 nových pacientov. Vek našich pacientov je od 25 do 90 rokov, i viac. U každého je mimoriadne dôležitý individuálny prístup, liečebná stratégia a zvolená taktika liečby. Aj vďaka včasnej diagnostike, novým poznatkom a tomuto prístroju sa dnes výrazne zmenila kvalita života pacientov.

Rozhovor pripravil Peter Valo

Lekárske noviny jún/2023
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *