Ako súvisí operácia štítnej žľazy s hlasom človeka? Operatéri pri zákroku používajú horúce operačné nástroje

Štítna žľaza. Malý, ale mimoriadne dôležitý orgán v našom tele, ktorý má vplyv na činnosť takmer všetkých procesov. Zdanlivo nenápadný orgán však vie v prípade jeho ochorenia spôsobiť vážne komplikácie. S liečbou štítnej žľazy vrátane jej operačnej formy majú v popradskej nemocnici bohaté skúsenosti.

Štítna žľaza má tvar motýľa a umiestnená je na prednej časti krku. Produkuje hormóny, reguluje teplotu a metabolizmus tela. Podporuje tiež srdcový a tráviaci systém a pomáha udržiavať zdravie kostí a kontrolu nad svalmi. Čo však v prípade, ak sa objavia komplikácie a je potrebná liečba? ,,Operačnú liečbu štítnej žľazy a prištítnych žliaz sme začali realizovať od januára 2022. Indikovanie operačného výkonu na štítnej žľaze a prištítnych telieskach  je v prevažnej v rukách endokrinológa, ktorý zabezpečuje diagnostiku a liečbu patologických zmien týchto endokrinných žliaz, “ hovorí  primár oddelenia otorinolaryngológie Nemocnice Poprad MUDr. Ján Sopko. 

Operačnú  liečbu štítnej žľazy môže stanoviť aj otorinolaryngológ, eventuálne onkológ, ak sa objaví podozrenie na nádor v tejto oblasti. Aj v prípade onkologického nálezu sa však postup konzultuje s endokrinológom, ktorý bude zabezpečovať dlhodobú následnú odbornú starostlivosť o pacienta. ,,Najčastejšou indikáciou chirurgickej intervencie je práve podozrenie na nádorovú zmenu  štítnej žľazy alebo prištítnych teliesok, a potom také  poruchy endokrinnej funkcie, ktoré nie sme schopní zvládnuť konzervatívnou medikamentóznou liečbou,“ vysvetľuje primár MUDr. Sopko.  Samotný chirurgický výkon realizuje erudovaný  chirurg, otorinolaryngológ, ktorý je  dobre oboznámený s anatomickými variáciami v oblasti krku.

,,Máme skúsenosti s chirurgickou liečbou patologických zmien v tejto oblasti a hlavne je dôležitá skúsenosť s indikáciou a realizáciou krčných blokových disekcií. V bezprostrednej blízkosti štítnej žľazy a prištítnych teliesok sa okrem veľkých ciev nachádzajú aj nervové štruktúry. Z nich je dôležitý najmä zvratný nerv, inervujúci svaly hrtana. Pri jeho poranení dochádza k poruche hybnosti hlasiviek, zmene hlasu a poruche dýchania. Preto jeho včasná a dôsledná identifikácia počas operačného výkonu je rozhodujúca v prevencii  prechodného alebo trvalého poškodenia. Na to používame neuromonitoring, ktorý výrazne znižuje riziko traumatizácie zvratného nervu,“ objasňuje vážnosť a dôležitosť precíznosti počas operácie štítnej žľazy atestovaný otorinolaryngológ, MUDr. Mykola Novak.

Od roku 2022 v popradskej nemocnici zrealizovali 28 operačných výkonov na štítnej žľaze a prištítnych telieskach. Prevažná časť z nich mala súvis s onkologickým nálezom. Priamo počas operáciách štítnej žľazy sa preto realizuje histologický rozbor. Jeho výsledok rozhoduje o rozsahu chirurgického výkonu. V prípade pozitívneho onkologického nálezu sa výkon dopĺňa o krčnú blokovú disekciu / keď sú v bloku odstránené lymfatické uzliny, okolité tkanivo aj tukové tkanivo/. 

Pri tejto operácii je vzhľadom na veľmi dobré cievne zásobenie, blízkosť veľkých ciev pomerne vysoké riziko krvácania. Špecialisti v Poprade však vďaka zavedeniu horúcich inštrumentov – harmonického skalpelu a tunderbitu dokážu výraznejšie skrátiť dobu operačného výkonu a krvné straty. ,,Rutinne používame  neuromonitoring u každej takejto operácie a aj vďaka tomu sme nezaznamenali doposiaľ ani jedno poškodenie zvratného nervu. Keďže sa rez realizuje na viditeľnej časti krku je dôležité aj kozmetické pooperačné hľadisko – charakter, veľkosť a tvar jazvy, zvlášť u žien. Tomu sa snažíme prispôsobovať operačnú techniku,“ objasňuje aj ďalšie stránky operácie MUDr. Novak. Dôležitú úlohu aj pri ochoreniach štítnej žľazy zohráva prevencia. ,,Sme radi, že sa zlepšila spolupráca s endokrinológmi v našej oblasti, ktorí nám posielajú viac pacientov,“ hovorí primár Sopko o pokroku medicíny aj v tejto oblasti. Doba hospitalizácie u pacientov je cca 4 dni. Je to však individuálne, v závislosti od rozsahu výkonu a potreby drenáže a monitorovania hladiny vápnika pooperačne či nutnosti jeho náhrady.

Zdroj, foto: Nemocnica Poprad, a.s., TS
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *