Lepšie prognózy pre slovenských pacientov s rakovinou krvi: Moderná liečba prichádza už aj na Slovensko

Bratislava, 20. september 2022 – Pacientom s rakovinou krvi by sa aj na Slovensku mal zlepšiť prístup k inovatívnej a modernej liečbe. Pomôcť by mala nielen novela zákona o liekoch, no i otvorenie prvého certifikovaného centra pre inovatívne formy terapie onkologických ochorení na Slovensku. Počas 6. ročníka projektu Odhaľme rakovinu krvi o tom diskutovali odborníci, aj pacienti. Veria, že svetové trendy moderného a personalizovaného prístupu k zdravotnej starostlivosti o pacientov s hematologickými malignitami sa tak v blízkej budúcnosti môžu konečne stať aj slovenskou realitou.

Pod pojmom rakovina krvi sa skrýva približne až 140 typov nádorových ochorení krvi, krvotvorných buniek a lymfatického systému. Medzi najčastejšie hematologické malignity patria leukémie, lymfómy a myelómy. Napriek tomu, že každým rokom počet pacientov s týmito vážnymi ochoreniami v Európe, aj na Slovensku pribúda, odborníci zároveň hovoria o zlepšovaní kvality života pacientov. “Každým rokom vidíme, že kvalita života ľudí s hematologickými malignitami sa čoraz viac zlepšuje. Vďaka významnému vedeckému pokroku a inováciám v liečbe hovoríme nielen o predlžovaní prežívania pacientov, no aj znižovaní výskytu závažných následkov ochorenia alebo liečby,” opisuje MUDr. Eva Králiková, zástupkyňa primára Hematologického oddelenia, FNsP F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici.

Trendy v liečbe o pacientov s hematologickými malignitami, ale aj inými onkologickými ochoreniami sa sústreďujú na liečbu šitú na mieru konkrétnemu pacientovi. Podľa slovenských odborníkov je preto rok 2022 dôležitým míľnikom v liečbe rakoviny krvi na Slovensku hneď v niekoľkých oblastiach.

Prvé slovenské certifikované centrum inovatívnej onkologickej liečby
Doteraz mohli inovatívnu génovú terapiu slovenskí pacienti absolvovať len výnimočne v zdravotníckych zariadeniach v Českej republike. „Sme radi, že sme vďaka nášmu certifikovanému stredisku mohli, aj v spolupráci so slovenskými kolegami, podávať túto modernú liečbu aj pacientom zo Slovenska. Vo vymieňaní skúseností pri podávaní tejto liečby plánujeme určite pokračovať,“ hovorí MUDr. František Folber, PhD., vedúci lekár Programu bunkovej terapie a transplantácie krvotvorných buniek z Fakultnej nemocnice v Brne.

V septembri sa na Slovensku otvára prvé certifikované centrum poskytujúce túto formu terapie. Ide o tzv. CAR-T terapiu, ktorá bude odteraz dostupná pre slovenských pacientov už aj v prvom špecializovanom centre v NOÚ v Bratislave. „Slovenskí pacienti si zaslúžia rovnaký štandard liečby, aký môžu dostať v okolitých krajinách. Napriek tomu, že zavádzanie nových, inovatívnych druhov liečby je náročný a nákladný proces, sme veľmi radi, že od tohto roka budeme môcť našim pacientom ponúknuť účinnú CAR-T terapiu aj u nás, v Národnom onkologickom ústave,“ uviedol doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc., MHA, FECMM, prednosta Kliniky onkohematológie LFUK a NOÚ. „CAR-T terapia je druh imunoterapie i génovej liečby, ktorý využíva vlastné imunitné bunky pacienta. Bunky sa po genetickej úprave v laboratóriu vrátia vo forme infúzie späť do tela, kde napádajú nádorové bunky. Je to celkom prevratná liečba, ktorá priniesla úplne nové možnosti v liečbe onkohematologických ochorení,“ vysvetľuje MUDr. Eva Mikušková, PhD., primárka Oddelenia onkohematológie II. na Klinike onkohematológie LFUK a NOÚ. Odborníci na diskusnom fóre Odhaľme rakovinu krvi zároveň hovorili o plánoch rozširovania siete certifikovaných centier inovatívnej liečby pre onkologických pacientov aj do ďalších slovenských miest.

Očakáva sa aj lepšia dostupnosť modernej terapie
Zlepšiť prístup k modernej liečbe by postupne mala aj novela zákona o liekoch, vďaka ktorej by sa mali inovatívne lieky stať pre slovenských pacientov dostupnejšími. „Veríme, že aj vďaka tejto novele zákona budú najnovšie formy liečby onkohematologických ochorení dostupné pre všetkých pacientov, ktorí ju budú potrebovať. Sme pripravení naďalej podporovať systémové zmeny a robiť všetky potrebné kroky na to, aby sa zlepšila prístupnosť inovatívnej liečby a zvýšila sa kvalita starostlivosti o pacienta,“ uviedol prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA, MSc (HTA), FISAC., štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva SR.

Dlhodobý manažment pacienta by mal byť prioritou
Pacienti potrebné systematické zmeny na Slovensku vítajú, no naďalej upozorňujú na dôležitosť nastavenia efektívneho systému podávania liečby či jej dlhodobého manažmentu. „Pre pacientov je veľmi dôležité byť súčasťou týchto dôležitých systémových zmien. Z vlastnej skúsenosti vieme, že je dôležité hovoriť o neustálom zlepšovaní liečby onkologických ochorení na Slovensku, no aj celkovom zlepšení manažmentu pacienta – od diagnostiky až po dlhodobú starostlivosť. A práve tu vidíme na Slovensku dlhodobé nedostatky, hovorí Mgr. Miroslava Fövényes, MSc. z OZ Lymfoma a Leukémia Slovensko (LyL).

Nedávny prieskum medzi pacientmi s lymfómom v Európe[1] ukázal, že v rebríčku priorít je pre pacientov hneď na druhom mieste za liečbou ich kvalita života. Dve tretiny pacientov uviedli, že symptómy ich ochorenia negatívne ovplyvňujú ich každodenné aktivity a polovica z nich je kvôli symptómom obmedzená v práci. „Dáta od pacientov sa na Slovensku systematicky nezbierajú, no účinnosť liečby nie je to jediné, na čom pacientom záleží. Ich návrat do aktívneho a pracovného života je rovnako dôležitý. Potrebujú však podporu, komplexný prístup, kvalitnú a rýchlu diagnostiku, a v neposlednom rade i podporu v sociálnej oblasti či pri ochrane duševného zdravia, ktoré pri onkologických ochoreniach spravidla trpí tiež“ dodáva Fövényes.


[1] Lymphoma coalition. 2022. Lymphoma Care in Europe. Dostupné na: https://lymphomacoalition.org/wp-content/uploads/Report_Lymphoma_Care_In_Europe_VF_A4_Digital.pdf  [Získané 14/9/22]

Zdroj: Seesame, TS

Foto: Pixabay
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *