Dve tretiny pacientov v slovenských nemocniciach ohrozuje podvýživa. Riešením problému by štát ušetril za hospitalizácie aj liečbu.

Bratislava, 18. apríl 2023 – Podľa výsledkov nezávislého prieskumu v slovenských nemocniciach je až 64 % hospitalizovaných pacientov v stave alebo v riziku podvýživy. Samotnou podvýživou trpí takmer štvrtina Slovákov v nemocniciach. Na tento alarmujúci stav poukazuje Slovenská spoločnosť parenterálnej a enterálnej výživy (SSPEV), ktorá sa zaoberá problematikou klinickej výživy, ako aj odborní lekári zo slovenských nemocníc.

Prieskum o stave výživy pacientov v našich nemocniciach realizovala SSPEV s podporou medzinárodného edukačného grantu Asociácie výrobcov klinickej výživy.  V spolupráci s odborníkmi v 8 slovenských nemocniciach spoločnosť SSPEV skúmala nutričný stav celkovo u 752 pacientov (49 % žien a 51 % mužov) hospitalizovaných na rôznych oddeleniach – najviac na chirurgickom, neurologickom a internom oddelení, ako aj na onkológii a geriatrii. Prieskum zároveň preveroval aj systém organizácie nutričnej starostlivosti v týchto nemocniciach. 

Normálny stav výživy mala iba niečo viac ako tretina pacientov, v riziku podvýživy bolo 40,6 % pacientov a 23,5 % pacientov už trpelo podvýživou (takmer štvrtina).

Výsledky komentuje MUDr. Juraj Krivuš, prezident Slovenskej spoločnosti parenterálnej a enterálnej výživy a zástupca prednostu I. internej kliniky UNM a JLF UK:

„Zistenia z prieskumu pre nás žiaľ nie sú prekvapujúce. Dlhodobo upozorňujeme na to, že v slovenskom zdravotníctve neexistuje systém nutričného manažmentu, čo je veľkou chybou. Enterálna a parenterálna výživa je totiž súčasťou terapie pacientov a dokáže výrazne ovplyvniť výsledky liečby.“

Slovensko je na tom horšie ako európsky priemer. Zistenia z klinických štúdií Medzinárodnej asociácie výrobcov klinicke výživy (Medical Nutrition International Industry) dokazujú, že v celoeurópskom meradle je v riziku podvýživy v priemere  každý štvrtý pacient prijatý do nemocnice. Na Slovensku je v stave alebo v riziku podvýživy viac ako každý druhý pacient vo vyššie uvedených špecializáciách. Odhadované náklady zdravotnej starostlivosti súvisiace so zlým stavom výživy  predstavujú v celej EÚ až 170 miliárd EUR ročne.

Podvýživa predlžuje pobyt pacienta v nemocnici, čo sa samozrejme premieta aj do nákladov na liečbu. Správny nutričný manažment dokáže skrátiť dobu hospitalizácie o 3 a viac dní a znížiť percento komplikácií až o polovicu. Mortalitu pacientov dokáže nutričný manažment znížiť dokonca až o štvrtinu.

Nutričný manažment ako súčasť liečby
Podvýživa pacientov je spojená s množstvom rizík. Tie začínajú častejším výskytom komplikácií pri liečbe vrátane infekcií, pokračujú zhoršením stavu a kvality života dospelých pacientov alebo nedostatočným vývojom u detí, až po vyššiu úmrtnosť. S tým sú samozrejme spojené aj zvýšené nároky na zdravotnícky personál a náklady na liečbu.

Na liečbu malnutričných pacientov sa využívajú princípy tzv. enterálnej výživy. Tá je súčasťou liečby pacienta a predstavuje vyváženú zmes základných živín, minerálov, vitamínov a stopových prvkov. V prípade parenterálnej výživy (t.j. do žily) ide o podávanie výživových roztokov pacientom, ktorí z rôznych dôvodov nedokážu prijímať potravu bežným spôsobom a nemôžu prijímať ani enterálnu výživu MUDr. Michal Gergel, PhD., chirurg UNB, Nem. Akademika Ladislava Dérera, hovorí: „Je mimoriadne dôležité, aby v nemocniciach existoval systém nutričného manažmentu, na ktorý budú dohliadať odborníci. Spolupráca medzi lekárom, odborníkom na výživu a kuchyňou je pre správny priebeh liečby nevyhnutná.“ 

Chýba fungujúci systém
Podľa vyjadrenia lekárov je u nás starostlivosť o malnutričných pacientov len na snahe a ochote zdravotníckeho personálu. V nemocniciach chýba rola nutričného terapeuta, neexistuje screening stavu výživy pacientov pri prijatí alebo prepustení z nemocnice.

V rámci štúdia medicíny neexistuje vzdelávanie lekárov v nutričnej starostlivosti, a to ani po ukončení štúdia. Vzdelanie v tomto odbore môžu získať študenti Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, prípadne stredných zdravotníckych škôl. Následne však nenájdu uplatnenie v praxi a tak končia v komerčnej sfére alebo úplne mimo odboru. Prepojenie štúdia s potrebami pacientov a nemocníc úplne absentuje.

„Podľa výsledkov uvedeného prieskumu ako aj na základe skúseností lekárov je situácia v slovenských nemocniciach skutočne alarmujúca. Vyzývame preto Ministerstvo zdravotníctva SR, aby v nemocniciach zaviedlo funkčný model nutričného manažmentu. Je potrebné vytvoriť správne postupy, štandardy a funkcie v nemocniciach a prepojiť ich so systémom vzdelávania,“  uzatvára MUDr. Juraj Krivuš.

Zdroj, foto: Slovenská spoločnosť parenterálnej a enterálnej výživy, TS
One thought on “Dve tretiny pacientov v slovenských nemocniciach ohrozuje podvýživa. Riešením problému by štát ušetril za hospitalizácie aj liečbu.

  1. Poruchy vyzivy su nasledkom dlhodobej karencie zivotne dolezitych clankov vyzivy. Nie zistenia vramci nemocnicneho pobytu pacienta. Pricina podvyzivy je ludska bieda obcanov, ktori sa z akychkolvek dovodov dostanu do nemocnice. Treba bojovat za odstranenie biedy, dosiahnut zlepsenie vyzivy obyvatelstva a podvyzivy takto zistenej u hospitalizovanych pacientov ubudne. Alebo je to inak? Treba sa chytit jadra problemu, nie problemu samotneho ako dovodu na vznik dalsej „odbornej spolocnosti“ zaoberajucej sa podvyzivou.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *