Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) upozorňuje na správny postup pri výdaji liekov na lekársky predpis

V súvislosti s nárastom subjektov, ktoré ponúkajú pacientom obstaranie liekov na lekársky predpis, upozorňuje ŠÚKL pacientov, že takéto lieky sa môžu vydávať výlučne v lekárňach alebo zákonom stanovených zdravotníckych zariadeniach a môže tak urobiť len osoba, ktorá získala príslušné vysokoškolské vzdelanie.

Zjednodušene povedané, výdaj lieku na lekársky predpis prebieha medzi farmaceutom a pacientom a farmaceut zodpovedá za správnosť výdaja lieku.

„Lekárenskú starostlivosť môže poskytovať výlučne osoba, ktorá má na túto činnosť povolenie. Činnosť subjektov bez povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti, ktoré obstarávajú lieky pre pacientov nemá oporu v zákone o liekoch,“ upozorňuje riaditeľ štátneho ústavu Peter Potúček.

Výdaj lieku na lekársky predpis je súborom úkonov farmaceuta, ktorý zahŕňa najmä:

  • kontrolu správnosti údajov uvedených na lekárskom predpise s údajmi pacienta uvedenými v preskripčnom zázname,
  • kontrolu správnosti dávkovania,
  • upozornenie na osobitné varovania či nežiaduce účinky lieku,
  • informovanie pacienta o možnosti výberu náhradného humánneho lieku, prípadne o výške doplatku pacienta.

ŠÚKL zároveň upozorňuje pacientov na riziká spojené s takýmto obstarávaním liekov, kedy nemusia byť dodržané požiadavky správnej lekárenskej praxe. V mnohých prípadoch môže ísť o nedovolené zaobchádzanie s liekmi a pacient nemá garanciu, že boli lieky správne skladované, že sú účinné a bezpečné, alebo že nejde o falzifikát daného lieku.

„Výdaj liekov v lekárni je druh zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje lekárnik pacientovi. Podobne ako odborné vyšetrenie u lekára, ani výdaj lieku na lekársky predpis nemožno uskutočniť prostredníctvom inej osoby namiesto farmaceuta alebo pacienta. Takýto postup je nezákonný a navyše predstavuje pre pacienta značné riziká, ako napríklad výdaj chybného alebo dokonca falšovaného lieku, nesprávne poučenie o užívaní lieku, zneužitie osobných údajov a mnohé ďalšie,“ dodáva Peter Potúček.

Bližšie informácie nájdete v stanovisku ŠÚKL k výdaju liekov na lekársky predpis (LINK).

Foto: Zinkevych, Freepik

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv, TSPridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *